Ogólne

Projekt jest skierowany do przedsiębiorców i pracowników branży budowlanej posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa:

- Zachodniopomorskiego

- Łódzkiego

- Małopolskiego

- Wielkopolskiego

- Dolnośląskiego

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej, zlecenia, dzieła, o świadczenie usług, działalność gospodarcza).

 

Cel: dokształcania kadr w kierunku stosowania nowoczesnych rozwiązań energetycznych w budownictwie.

 

SZKOLENIA

Po zrekrutowaniu grupy przeprowadzona zostanie analiza potrzeb przedsiębiorstwa, która będzie miała na celu ujawnienie wszystkich szans wprowadzenia w firmie rozwiązań proekologicznych oraz możliwości dostosowania się przedsiębiorstwa do zastosowania planowanych rozwiązań.

Powstanie dokument, który posłuży jako plan wdrażania działań proekologicznych w firmie, będzie on stanowić podstawę do przeprowadzenia doradztwa.

Zakres szkoleń obejmuje:

- fotowoltaikę

- proekologiczne rozwiązania w zakresie: systemów grzewczych, elektrycznych, systemów opartych na odnawialnych źródłach energii

 

VI-VII.2014 prowadzenie kursów I edycja

IX-X.2014 prowadzenie kursów II edycja

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

I ED: 60 miejsc szkol./woj. (30 os./woj.)-1 os. może wziąć udział w  1 szkoleniu dodatkowym

II ED: 60 miejsc szkol/woj. (30 os./woj.)-1 os. może wziąć udział w 1 szkoleniu dodatkowym

 

Szkolenia w grupach ok.7-30 os.

Zajęcia w wybrane dni, ok. 8h/dzień

 

Obecność obowiązkowe, dopuszczalne limity nieobecności: 20%, w tym max.10% nieuspraw.

Każde szkol. zakończy się egzaminem wew. Osoby, które pozytywnie go zaliczą otrzymają zaświadczenie oraz dyplom.

UP otrzymają: catering i serwis kawowy, materiały szkoleniowe

 

Obowiązkowe:

-BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE

ZAKRES Ekologia a budownictwo, budownictwo energooszczędne, budownictwo pasywne

-EKO FIRMA

CEL Podniesienie świadomości nt.eko rozwiązań w firmie i dążenia do ich zastosowania

ZAKRES optymalizacja zużycia papieru i wody, recykling w biurze, sortowanie śmieci

 

Do wyboru:

Szkolenie FOTOWOLTAIKA

CEL Przygotowanie  do samodzielnego i kompleksowego wykonywania pracy– instalacji ogniw fotowoltaicznych

ZAKRES Budowa i zasada działania ogniw fotowoltaicznych, rodzaje systemów fotowoltaicznych (dołączone do sieci, autonomiczne), kompatybilność elektro-magnetyczna systemów PV magazynowanie, energii elektrycznej, kontrola procesu wytwarzania energii, instalacja, monitorowa nie i obsługa systemów fotowoltaicznych

 

Szkolenie KOLEKTORY SŁONECZNE

CEL Przygotowanie do samodzielnego i kompleksowego wykonywania pracy– instalacji kolektorów

ZAKRES Rodzaje kolektorów, ich budowa i zasada działania, dobór i obliczanie kolektorów na potrzeby przygotowania CWU i podgrzewania CO, instalacja solarna, dobór i wykonanie, montaż kolektorów rurowych i płaskich, praca na wysokości

 

Szkolenie: POMPY CIEPŁA

CEL Przygotowanie do samodzielnego i kompleksowego wykonywania pracy– instalacji pomp ciepła

ZAKRES Budowa i zasady działania pomp ciepła, rodzaje pomp, dobór i obliczanie pomp na potrzeby przygotowania CWU i podgrzewania CO, montaż pomp, wykonanie instalacji, próby i odbiór

 

Szkolenie: REKUPERACJA

CEL Przygotowanie do samodzielnego i kompleksowego wykonywania pracy– instalacji rekuperatorów

ZAKRES Budownictwo energooszczędne a wentylacja, zasada działania rekuperacji, budowa i zasada działania wymienników ciepła/central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła, instalacja oparta na systemach ze stalowych rur spiro i systemach dystrybucji powietrza kanałami polietylenowymi

DORADZTWO

Zakres doradztwa obejmować będzie zastosowanie w firmie eko rozwiązań np. klimatyzacja-belki chłodzące, optymalizacja zużycia wody i papieru biurowego, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu, sortowanie śmieci, oszczędzanie energii-prowadzone w firmach-innowacyjność podejścia.

Doradztwem objęte zostanie każde przedsiębiorstwo biorące udział w projekcie, bezpośrednio natomiast doradztwo świadczone będzie poprzez kontakt z pracownikiem firmy, który będzie brać udział w szkoleniach-1os. wytypowana przez firmę.